160-سلامی دوباره بر وب نویسی

شاید!!!سلامی دوباره بر وب نویسی

-------------------------------------

در این روزهای آخر پاییزی

درس می خوانیم

به استقبال پایان ترم می رویم

تحقیقات درسی فراوان انجام می دهیم.

ورزش می کنیم

دوشنبه ی هر هفته با دیدن استاد عزیزمان  شارژ می شویم

با قندعسلمان دوره ی  دبستان را سه باره می خوانیم.(البته با اندکی تغییرات نسبت به باره های قبل)

کیک کدو حلوایی می پزیم

کیک هویج می پزیم.

گردالوهای هویج و بیسکوییت می درستیم و سرمست از رضایت اهالی خانه به این پزاندن ها!! و درستیدن ها ادامه می دهیم.

بالفعل خاله می شویم و ذوق مرگ از دیدن خواهرزاده نیم وجبی می شویم.

و ان شاالله در پست های بعد خواهیم گفت که :

خانه دار می شویم.(خانه دارشدن2)

و  در این بین اگر فرصت شد وب نویسی هم شاید...

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید