170-یک خانم خانه دار مقاله نویس

مقاله را تحویل دادم.اما حس می کردم کامل نیست.این شد که امروز چند صفحه ی دیگر تایپ کردم و منابع را ویراش مجدد.بعد قبل از آنکه پرینتش را بگیرم برق زحمت کشیدند و رفتند..خدا را شکر مطالب  سیو شده بود.راهی تحویل مکمل مقاله شدم که به در بسته خوردم و تشریف نداشتند.یعنی تعطیل بود و من نمی دانستم.

وقتی از خانه بیرون آمدم بار سنگینم فقط یک فلش 4 بود و در حالی به خانه برگشتم که 10 کیلو سبزی قورمه خرد شده+ 5کیلو سبزی پلویی خرد شده+5 کیلو نخود سبز برای پاک کردن +یک روغن 2کیلویی برای سرخ کردن سبزی ها به همراه داشتم.

و این ها در حالی است که شنبه مهمترین امتحان این ترم را دارم.

سبزی ها در حال سرخ شدن هستند.

سبزی پلو هم بسته بندی شد.

نخودها هم بماند برای بقیه ی اعضای خانواده.بد نیست همسر و فرزندان  هم ثوابی از این کار خیر نصیبشان شود.

بروم سبزی را هم بزنم.لباس ها را از لباس شویی درآورم و ظرف ها را بشویم خانه را جارو زده و شاید چند صفحه ای هم درس خواندم.

/ 0 نظر / 27 بازدید