برگ صدوپانزدهم-ام ابیها فاطمه (س) جانم

                

بر حاشیه برگ شقایق بنویسید / گل تاب فشار در و دیوار ندارد . ..

.

.

.

 

 حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

       خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

               ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه

                        گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود

/ 0 نظر / 39 بازدید