برگ صد و بیست و ششم- من بزرگ بشم تو پیر میشی!!

دارم کروسان درست می کنم و خمیرش رو به شکل ماهی می پیچم   ...اومده کنارم و کنکاش می کنه ببینه چطوری درست می کنم...

 می گم برو هروقت بزرگ شدی بهت یاد میدم.

می گه: من بزرگ بشم دیگه تو پیر شدی یادت نیست که امروز چی درست کردی تا به من یاد بدی.!!!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید