برگ صد و سی ودو- کمی تا قسمتی ذوق زده

پ ن پست قبلی

رفتم از پا--پکو  برای خودم کلاسور فانتزی خریدم . رنگ یاسی ..از جای دیگر هم جامدادی و خودکار..

نیشخند

حالا باید یه نیمه خانه تکانی هم انجام بدهم تا خیالم از بابت خانه راحت باشد.

وسایل فریزری هم باید بگیرم.

دیگه...خیال باطل

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
زینب سادات

مگه من برای این پست کامنت نذاشته بودم!!!!؟