164-22 بهمن نوشت

          همه ی جان و تنم

                     وطنم  وطنم  وطنم

                                  

--------------

رفتیم

برای وطنمان

                برای شادی روح امام و شهدا و شادی دل رهبر

و شاید همان جمله ی کلیشه ای تجدید بیعت با آرمان های امام و شهدا و رهبری  گویاتر باشد..

/ 0 نظر / 18 بازدید