ادعای با شخصیت بودن دارد

  ادعای باتربیت بودن دارد

  ادعای تحصیل کرده بودن دارد

 ادعای .....کلی ادعا که سربه فلک میزند

اما  نوشته های خردادی  این روزهایش نشان می دهد که  فقط یک؟؟؟(چی بگم آخه؟)

نقد و اعتراض  به اوضاع موجود که بر هیچ کس پنهان نیست!!یک چیز است این نوع حرف زدن و بی ادبی  یه چیز دیگر  .آدم تحصیل کرده !!!!!

وای بر روزی که دور گردون بر مراد بعضی ها نباشد.

بعد از اتمام یک دولت فرقی ندارد که دولت چندم!!! باشد همیشه عده ای راضی اند و عده ای ناراضی.اما نوع گفتمان و بروز این نوع نارضایتی ها فرق می کند...

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید