# درس_نامه

169-امتحان

دو امتحان ترم یک تحقیق یک مقاله + تحقیق برای کلاس آزاد در این هفته!!! یک تحقیق را هم هفته ی قبل ارائه دادم.
/ 0 نظر / 20 بازدید