143-دو رقمی

بابا برام ماشین شارژی می خری؟

نه پسرم امسال هم دوچرخه ی جدید برات گرفتم هم اسکوتر...

دیگه بزرگ شدی اون ماشین ها برای کوچولوهاست.

نه.بچه ها تا سنشون دورقمی نشده هنوز بچه اند!!!

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
ماریا

[بغل][نیشخند]